شنبه تا پنجشنبه 7:30 الی 15:30
یزد بلوار جمهوری - کوچه یاسمن 03535251272

صنایع تولیدی
یزد پیچ

نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو شمال کشور ساپکو

ضمن تشکر از حضور شما، اعلام می‌کنیم که یزد پیچ در نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو در شمال کشور حضور خواهد داشت. این نمایشگاه، یکی از بزرگترین رویدادهای خودرو در منطقه است و توسط شرکت بزرگ و رسمی صنعت خودرو ساپکو برگزار می‌شود.

ادامه مطلب >>

نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو شمال کشور ساپکو

ضمن تشکر از حضور شما، اعلام می‌کنیم که یزد پیچ در نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو در شمال کشور حضور خواهد داشت. این نمایشگاه، یکی از بزرگترین رویدادهای خودرو در منطقه است و توسط شرکت بزرگ و رسمی صنعت خودرو ساپکو برگزار می‌شود.

ادامه مطلب >>